Napaka
  • Predloga za to okno ni dostopna. Prosimo kontaktirajte administratorja.

Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - 8. krog 17/18

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJA:

 

Uradni rezultati tekem: 8. krog, 7. in 8. 10. 2017

 

  Černelavci : Mister Baby 2 : 2  ( 0 : 0 )
  Krajna : Satahovci 3 : 2  ( 2 : 0 )
  Petanjci : Kupšinci 1 : 2  ( 0 : 0 )
  Gradišče : Krog 97 2 : 6  ( 1 : 1 )
  Kučnica : Vivat 1 : 2  ( 0 : 0 )
  Mladinec : Tropovci-Tišina 4 : 3  ( 3 : 2 )
  Borejci : Dobel 3 : 5  ( 1 : 3 )

 

Vse tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

SKLEPI DISCIPLINSKEGA SODNIKA:

 

Na tekmi KMN KRAJNA : KMN SATAHOVCI sta bila v 45. minuti zaradi medsebojnega fizičnega obračunavanja izključena domači igralec Patrik BUKOVEC in gostujoči igralec Aleš ANTOLIN. Po izključitvi sta športno zapustila igrišče.

Igralec KMN KRAJNA – Patrik BUKOVEC se zaradi prekrška po 18. čl. na podlagi 8./a čl. DP ZKMN RL kaznuje s: PREPOVED NASTOPANJA NA DVEH (2) TEKMAH.

Igralec KMN SATAHOVCI – Aleš ANTOLIN se zaradi prekrška po 18. čl. na podlagi 8./a čl. DP ZKMN RL kaznuje s: PREPOVED NASTOPANJA NA DVEH (2) TEKMAH.

 

Sklepi disciplinskega sodnika ZKMN RL - ČLANI – 7. KROG - ZAOSTALI PRIMER:

Ekipa ŠD Černelavci je v predpisanem roku vložila pritožbo zoper dogodek na tekmi 7. kroga med ekipama ŠD Borejci : ŠD Černelavci. Na omenjeni tekmi je v drugem polčasu prišlo do dogodka, ko so v nekem trenutku bili pri domači ekipi izključeni kar trije igralci (dva zaradi rumenega in eden zaradi zelenega kartona) kar pomeni, da so ostali v polju trije igralci in vratar. Sodnik omenjene tekme Jani Flisar je bil opozorjen tako s strani igralcev ŠD Černelavci kot tudi navijačev, da ima domača ekipa premalo igralcev za nadaljevanje igre, vendar se na to ni odzval. V ŠD Černelavci menijo oz. so prepričani, da bi sodnik ob poznavanju tekmovalnega pravilnika moral tekmo prekiniti, saj v njem jasno piše, da ekipa lahko prične z igro s štirimi igralci v polju in vratarjem, v kolikor pride do trenutka, da ekipa ostane samo s tremi igralci in vratarjem se le ta prekine.

Sodnika navedene tekme g. Janija Flisarja in ekipo ŠD Borejci se naproša, da v roku 48 ur po objavi tega sklepa pošljeta na vodstvo tekmovanja ZKMN RL pisno izjavo v zvezi z omenjenim dogodkom na tekmi.

Sodnik tekme g. Jani FLISAR in ekipa ŠD BOREJCI sta na vodstvo tekmovanja ZKMN RL posredovala obširni pisni izjavi glede dogodka na temi ŠD BOREJCI : ŠD ČERNELAVCI. Ker sta se izjavi obeh klubov precej razlikovali od izjave sodnika, je bilo potrebno dodatno ugotoviti okoliščine samega dogodka. Ugotovljeno je bilo, da je domača ekipa zardi izključitve igralcev srečanje dejansko končala samo s tremi igralci in vratarjem v igralnem polju. Glede na navedeno bi v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL moral sodnik tekmo prekiniti.

Ker je bila ugotovljena bistvena kršitev Pravil nogometne igre se tekma ŠD BOREJCI : ŠD ČERNELAVCI, v skladu z določbo 51. člena Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL PONOVI. Navedena tekma je bila odigrana do konca, čeprav za to niso bili več podani pogoji in bi morala biti s strani sodnika prekinjena takoj, ko je število igralcev domače ekipe padlo pod dovoljeno mejo. Ker gre za bistveno kršitev Pravil nogometne igre za katero pa nista krivi ekipi, je disciplinski sodnik sledil določbi 51. člena Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL, ki določa, da se po pritožbi zainteresirane ekipe tekma ponovno igra, če je ugotovljeno, da je sodnik bistveno kršil Pravila nogometne igre. Ekipi imata možnost, da se v treh (3) dneh po objavi tega sklepa dogovorita za novi termin, v nasprotnem bo termin nove tekme določilo vodstvo tekmovanja. Ekipa ŠD BOREJCI je upravičena do povračila stroška sojenja ponovljene tekme.

Sodniku g. Janiju FLISARJU se zaradi prekrška na podlagi prekrška po 22. čl. DP v zvezi z 8/b čl. DP izreka: PREPOVED SOJENJA NA DVEH (2) TEKMAH v TL 2017/2018.

 

Vodstvo tekmovanja ZKMN RL je v predpisanem roku prejelo tudi pritožbo ekipe ŠD Dobel v zvezi s tekmo 7. kroga med ekipama ŠD Dobel : KMN Mladinec. Tekma se je začela kot je bila navedena ura. Domačini so pred tekmo vnesli podatke v zapisnik kot je potrebno pred vsako tekmo. Tekma se je brez kakšnih problemov končala v korist gostov z rezultatom 0:13. Po tekmi, ko je domači zapisnikar zaključeval zapisnik je stopil do domače ekipe sodnik, ki je vodil srečanje Štefan Baranja in jim omenil, da ekipa KMN Mladinec pred tekmo sploh ni izpolnila zapisnika, ker naj ne bi imela osebe, ki bi to naredila. Ekipa ŠD Dobel smatra, da se tekma ne sme začeti v kolikor pred tekmo ni popolnega zapisnika obeh ekip. Po tekmi je sodnik rekel, da on ve kdo je igral za gostujočo ekipo, ker si je on zabeležil, kar pa domača ekipa dvomi. Po tekmi so gostje s pomočjo sodnika in domačega zapisnikarja nekako izpolnili zapisnik.

Sodnika navedene tekme g. Štefana Baranjo in ekipo KMN Mladinec se naproša, da v roku 48 ur po objavi tega sklepa pošljeta na vodstvo tekmovanja ZKMN RL pisno izjavo v zvezi z omenjenim dogodkom na tekmi.

Sodnik tekme g. Štefan BARANJA in ekipa KMN MLADINEC sta poslala pisni izjavi v kateri pojasnjujeta okoliščine navedenega dogodka.

V skladu s sklepom skupščine ZKMN RL je vsak klub dolžan zagotoviti zapisnikarja, ki je vešč uporabe pametnega telefona in ki mora sproti vnašati dogodke (strelce, kartone...) na tekmi. Navodila za izpolnjevanje zapisnika so bila objavljena na povezavi, ki jo ponovno objavljamo http://www.ravenska.si/dokumenti/ostali/navodila_za_spletni_zapisnik_Ravenske_lige.pdf

V skladu z 29. členom Tekmovalnega pravilnika lahko na tekmi nastopajo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in imajo pravico nastopa. Identiteto igralcev in pravico nastopa na tekmi pa v skladu z 19. členom navedenega pravilnika preverja sodnik.

Zaradi neizpolnjevanja obveznosti do lige (23. čl. DP ZKMN RL) – kluba ni zagotovil osebe (zapisnikarja), ki bi bila vešča izpolniti zapisnik pred in po tekmi v skladu z navodili (delno tudi zaradi objektivnih razlogov) – se na podlagi 8./c čl. DP ZKMN RL KMN MLADINEC izreka: OPOMIN.

Prav tako se sodniku tekme g. Štefanu BARANJI, zaradi nevestnega izpolnjevanja dolžnosti v zvezi z organizacijo tekme – sodnik ni preveril ali je zapisnik pred začetkom tekme pravilno izpolnjen oz. ali so podani pogoji za začetek tekme – na podlagi 8./b čl. DP ZKMN RL izreka: OPOMIN.

PLG_DEBUG_TITLE

PLG_DEBUG_ERRORS

PLG_DEBUG_SESSION

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

PLG_DEBUG_QUERIES